Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Prosessiautomaation projekti /
Prosessiautomaation projekti

Kurssilla toteutetaan pieni projekti Valmet DNA -automaatiojärjestelmällä. Ryhmät toimivat toistensa projektien tilaajana ja toimittajina. Tällä opintojaksolla noudatetaan siis Production Automation Project -kurssilla tutuksi tullutta formaattia.

Tilauksen kohteena on vain ohjaussovellus - tilaajalla on itse suunniteltuna ja rakennettuna tai joltakin muulta toimittajalta tilattu prosessilaitteisto. Tilaaja on prosessin asiantuntija ja tilaajan tulee kuvata lähtöaineistossa prosessin ohjaussovellukselle asettamat vaatimukset yksiselitteisesti ja sovelluksen toteutuksen kannalta riittävän yksityiskohtaisesti lähtöaineistossa.

Projekti käynnistyy aloituspalaverilla, jossa tilaaja toimittaa projektin lähtöaineiston toteuttajalle. Ryhmät sopivat palaverissa toteutusaikataulusta, tarkistuspisteistä sekä seuraavan palaverin ajankohdasta.

Projektin tuotokset talletetaan Moodleen.

Linkit alasivuille ovat sivun vasemmassa reunassa.

Valmet DNA -apuja on Automaatiojärjestelmät -opintojakson sivuilla (mm. Valmet DNA FAQ ja Valmet DNA How-to) sekä Ohjeita sekvenssiohjelmointiin -sivulla.

Päivitetty 20.3.2023

<<  Viimeiseen
(8) Ryhmäjako ja tilaajaketju
Sivu 1/8Seuraava >>
(2) Lähtöaineisto
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi