Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Prosessiautomaation projekti /
Testauspöytäkirja

Kun sovellus on valmis luovutettavaksi, kutsutaan tilaaja ja opettaja (keväällä 2023 opettaja edustaa tilaajaa eli tilaajaryhmää ei kutsuta) tehdaskoestustilaisuuteen (Factory Acceptance Test, FAT). Koestuspäivä ja aika sovitaan tietenkin yhdessä, että kaikki ryhmien jäsenet pääsevät osallistumaan testaukseen. Kutsun mukana lähetetään toimittajaryhmän opettajalla hyväksyttämä ehdotus koestusjärjestelyiksi ja -pöytäkirjaksi.

Etätoteutuksessa pöytäkirja tehdään Excel Onlinessa, talletetaan sieltä omalle koneelle ja ladataan Excel-tiedosto PDF-muodossa Moodleen.

Testauspöytäkirjan sisältö

Testauspöytäkirjassa kuvataan alkutilanne ja siitä lähtien testattavat toiminnot yksiselitteisesti. Tarkoituksena on, että testi voitaisiin suorittaa milloin tahansa myöhemmin, ja aina saataisiin samat tulokset. Mikäli lähtötilanne tai testitoimenpiteet kirjataan puutteellisesti, ei testi ole yksiselitteinen ja jättää niin ollen mahdollisuuden tulkinnoille. Pahimmassa tapauksessa näitä tulkintoja tehdään oikeussalissa.

Testipöytäkirjassa käydään läpi normaalin prosessin toiminnan lisäksi kaikki poikkeus- ja vikatilanteet.

Mikäli tilaaja hyväksyy puutteellisen testausjärjestelyn, hän ottaa myös ainakin osavastuun mahdollisista sovelluksen virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista.

Testauspöytäkirjan täyttäminen testin aikana

Tilaajan edustaja kirjaa testauspöytäkirjan "Kommentit"-sarakkeeseen testauksessa havaitut halutusta toiminnoista poikkeavat ilmiöt ja kuittaa kunkin testikohdan suoritetuksi nimikirjaimillaan ja päiväyksellä. Vaikka em. poikkeava toiminta olisi järkevä, perusteltavissa ja hyväksyttävissä, kirjataan poikkeamasta kommentti testauspöytäkirjaan. Lisäksi testauspöytäkirjan liitteeseen kirjataan perustelut poikkeaman hyväksymiselle. Jokainen testauspöytäkirjan testikohta joko hyväksytään oikein toimivana, muutettuna tai hylätään. Hylätyt kohteet korjataan joko heti FATin jälkeen ja testataan uudelleen tai isompien ongelmien kyseessä ollessa sovitaan uusi tehdaskoestustilaisuus.

Testauspöytäkirjan palauttaminen - lähitoteutus

Hyväksytty paperille tehty tehdaskoestuspöytäkirja skannataan kopiokoneella ja talletetaan Moodleen PDF-muodossa. Kännykkäkuvat eivät kelpaa!

Testauspöytäkirjan palauttaminen - etätoteutus

Testauspöytäkirja tehdään Excel Onlinessa. Tilaaja kirjaa hyväksymismerkinnät Kommentit-sarakkeeseen Excel-kommentteina - katso ohjevideo Youtubessa. Tällöin tiedostoon jää tieto hyväksymismerkinnän tekijästä ja kirjaamisajasta.

Testauksen jälkeen hyväksymismerkinnöillä varustettu Excel-tiedosto talletetaan omalle koneelle ja talletettu tiedosto palautetaan Moodleen pdf-muotoisena.

Alkutilanne 🔍
Tässä kerrotaan kaikkien tulojen ja lähtöjen tilat testiä aloitettaessa. Voidaan jättää tyhjäksi niissä testivaiheissa, joissa tila on se, mihin edellisessä vaiheessa päädyttiin.
Testattava toiminne 🔍
Prosessin tila tai operaattorin toimenpide, jota tämän rivin toimenpiteellä simuloidaan
Toimenpiteet 🔍
Mitä tuloja testin tämän vaiheen aikana muutetaan ja miten
Seuraukset 🔍
Miten ohjelman pitäisi reagoida Toimenpiteet-sarakkeen mukaisiin muutoksiin
Kommentit 🔍
Jätetään tyhjäksi. Testitilanteessa kuitataan kynällä testivaihe hyväksytysti suoritetuksi tai merkitään virheet tai puutteet.
Nuohoin on alkutilassa eli
 • sisäraja GS‑001 päällä (0.05 = 1),
 • höyryä ei virtaa eli höyryanturi PS‑004 on auki (0.07 = 0) ja
 • höyryventtiili V‑011 on kiinni (lähtö 10.7 = 0).
 • Kaikki muut tulot ja lähdöt ovat nolla-tilassa (koskettimet auki)
Automaattinen nuohoustoiminneAktivoidaan nuohous kääntämällä kytkin START XS‑003 hetkeksi kiinni ja sitten takaisin auki
(000.01 > 1, 0) 🔍
Jokaisen I/O:n yhteydessä mainitaan ko. I/O:n nimi, positiotunnus ja I/O-osoite sekä signaalin tarkat tilat
 1. Höyryventtiili V-011 avautuu (010.07 > 1).
 2. Sähkökeskusohjaus "SK_ULOS" M-012 aktivoituu (010.06 > 1)
 3. "ULKONA"-valo GI-014 vilkkuu (010.02) 1 Hz taajuudella
 
  Höyryvirtaus Höyry alkaa virrata: suljetaan höyryvirtausanturin kytkin PS-015 (000.07 > 1) Höyryvalo XI-015 aktivoituu (010.04 > 1)  
  Nuohoin saapuu ulkorajalle Suljetaan "ULKORAJA" GS‑002 (000.06 > 1)
 1. SK-ohjaus "ULOS" M-012 menee pois päältä (10.02 > 0),
 2. "ULKONA"-valo XI-014 jää palamaan pysyvästi (10.6 > 1).
 3. 5 sekunnin päästä nuohoin lähtee takaisin, jolloin SK-ohjaus "SISÄLLE" M-013 aktivoituu (010.05 > 1) ja
 4. "SISÄLLÄ"-valo GI-010 (000.01) alkaa vilkkua 1 Hz taajuudella
 
 
 1. Nuohoin poistuu ulkorajalta
 2. Muutaman sekunnin kuluttua nuohoin saapuu sisärajalle
 1. Avataan "ULKORAJA" GS‑002 (0.06 > 0)
 2. Muutaman sekunnin kulutua suljetaan "SISÄRAJA" GS‑001 (0.05 > 1)
 1. SK-ohjaus M-013 menee pois päältä (10.05 > 0) ja
 2. "SISÄLLÄ"-valo GI-010 jää palamaan pysyvästi (0.01 > 1)
 
Katso edellisen testin alkutilanne Höyryvika Käynnistetään nuohous edellisen testin kahden ensimmäisen askeleen mukaan    
  Höyryvirtaus katkeaa Avataan höyrykytkin PS-015 (000.07 > 0)
 1. Höyryvalo XI-015 (10.04) alkaa vilkkua 5 Hz taajuudella puolen sekunnin jaksoissa.
 2. "ULOS"-ohjaus M-012 menee pois päältä (10.06 > 0),
 3. "SISÄLLE"-ohjaus M-013 aktivoituu (10.05 > 1).
 4. Höyryventtiilin ohjaus V-011 jää päälle (10.07 > 1).
 
JNE.
Päivitetty 21.4.2023

<<  Edellinen
(6) I/O-luettelo
Sivu 7/8Seuraava >>
(8) Ryhmäjako ja tilaajaketju
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi