Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Prosessiautomaation projekti /
Lähtöaineisto

Lähtöaineistossa tulee kuvata tilattu kokonaisuus kattavasti. Dokumentoinnin tasoa voi arvioida miettimällä, pystyisitkö itse toteuttamaan projektin tekemänne lähtöaineiston perusteella.

Lähtöaineisto tehdään kirjassa "Laatu automaatiossa" kuvatun määrittelyn Liite D: Mallidokumentteja, Käyttäjävaatimukset ss. 144-150 mukaisesti tai mikäli se ei ole saatavissa, sivuillani olevan mallipohjan mukaan.

Projektissa tulee olla yksi PID-säädin, jossa on yksi analogiamittaus ja yksi analogiaohjaus! Tämä vaatimus siitä syystä, että muuten koko opintojen aikana ei välttämättä tule vastaan yhtään ohjelmoitavilla logiikoilla toteutettavaa PID-säädintä.

Vaikka säätöperiaate sinällään olisi hyvinkin tuttu, on säätimen toteuttaminen etenkin logiikalla aina ensimmäisellä kerralla hyvin haasteellista, suorastaan opettavaista. Tämä oppimiskokemus on huomattavasti hauskempi suhteellisen stressittömässä opiskeluympäristössä kuin ensimmäisessä työpaikassa muun projektiporukan odottaessa. Se olisi tietysti unohtumaton elämys, jota ei välttämättä muille kuin vihamiehilleen soisi.

I/O-määrät

Toimintakuvaus

Automaatiolaitteiston kuvaus

I/O-luettelo

I/O-luettelossa kuvataan automaatiojärjestelmän tulojen ja lähtöjen

Lähtöaineiston hyväksyttäminen

Tilaajaryhmä tallettaa tekemänsä lähtöaineiston alkuperäisen version Moodleen ja hyväksyttää sen minulla ennen aloituspalaverin pitämistä.

Lähtöaineiston ylläpito

Toimittajaryhmä vastaa I/O-luettelon päivittämisestä (I/O-osoite- ja muut muutokset).

Palavereissa tehdyt täydennykset ja muutokset dokumentoidaan palaverimuistioihin eli niitä ei tarvitse tässä projektissa päivittää alkuperäiseen lähtöaineistoon. "Oikeassa elämässä" lähtöaineisto luonnollisestikin päivitettäisiin niin, että se olisi aina parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan ajan tasalla ja oikein. Tällöin pitää myös pitää huolta dokumentin versioinnista, ts. dokumentin kansi- tai esilehdillä pitää olla näkyvillä dokumentin versio- ja muutoshistoria.

Päivitetty 28.8.2022

<<  Edellinen
( 1) Prosessiautomaation projekti
Sivu 2/6Seuraava >>
(3) Aloituspalaveri
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi