Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Prosessiautomaation projekti /
Nimeyskäytänteet

Valmet DNA:ssa moduulit ja tietopisteet ovat globaaleja, eli järjestelmään ladattu moduuli tai tietopiste on näkyvissä kaikkialla järjestelmässä: esimerkiksi prosessiasemalle GP01 ladattu sovellus voi lukea prosessiasemalle GP12 luotuja tietopisteitä tai toisena esimerkkinä valvomoon G1 voidaan lukea mikä tahansa G-järjestelmään konfiguroitu tietopiste. Tästä syystä moduulien ja tietopisteiden nimien tulee olla koko järjestelmässä uniikkeja!

Sovelluskansiot

Sovellukset tehdään Repositoryn ryhmäkohtausiin alikansioihin PRAP-2024K-pääkansioon. Ryhmäkohtaisen kansiot nimetään ryhmien mukaan tyyliin A1, A2, ..., B1, B2, ..., B9.

Moduulien nimeys

Jotta moduulien nimet saadaan opintojakson toteutuksen ja sen ryhmien mukaan yksilölliseksi, nimetään moduulit tyyliin K4rrLIC100, missä rr on ryhmän tunnus (esimerkiksi A1, A2, B9) ja LIC100 on varsinainen lähtöaineistossa määritelty positiotunnus. Esimerkiksi ryhmän B9 säätöpiiri FFIC-123 tehtäisiin moduuliin K4B9FFIC123.

I/O-moduulit

I/O-moduulit nimetään automaatiomoduulien nimen mukaan seuraavasti:

Esimerkkejä:

P

Päivitetty 18.3.2024

<<  Edellinen
(3) Aloituspalaveri
Sivu 4/8Seuraava >>
(5) Varatut I/O-osoitteet
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi