Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Production Automation Project /
Projektien arviointi

Projektityön hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan 50 pistettä 100 maksimipisteestä. Pisteitä saa alla kuvatuista arviointikohteista.

Itseni lisäksi myös opiskelijat arvioivat oman ja toistensa toiminnan ja edistymisen tason. Arviointi perustuu projektinaikaiseen toimintaan sekä tehdaskokeeseen. Ryhmät arvioivat oman ryhmänsä sekä toimittaja- ja tilaajaryhmän toiminnan. Lisäksi kukin ryhmä arvioi jäsentensä osuuden projektin tuloksista.

Kukin ryhmä tallettaa kirjoittamansa arvioinnit Moodleen.

Muita ryhmiä arvioitaessa annetaan pisteet skaalalla 0 (ei mitään arvioitavaa toimintaa havaittavissa) .. 20 (arvioitava ryhmä on toiminut kaikilla projektin osa-alueilla esimerkillisen aloitteellisesti, toiminnan laatu on erinomainen).

Oman ryhmän toiminta arvioidaan asteikolla 0..10, missä suurin pistemäärä tarkoittaa, että ryhmä on ollut yhteistyökykyinen, toiminut tavoitteellisesti, pystynyt ongelmatilanteissa hakemaan tietoa ja soveltamaan sitä, sekä saavuttanut asettamansa tavoitteet tai pystynyt esittämään pätevät syyt tavoitteiden saavuttamattomuuteen.

Lue myös sivu arvioinnin kohteet!

Opettaja arvioi (50 p)
Tilaajaryhmä arvioi toimittajaryhmän (20 p)

Pisteytys kannattaa tehdä kouluarvosanoin. Ryhmän suoritus arvioidaan siis asteikolla 0-10, missä 4½ ja huonommat arvosanat tarkoittavat käytännössä hylättyä eli kelvotonta suoritusta. 9-..10 tarkoittaa kiitettävää suoritusta, 8-..8½ erittäin hyvä, 7-..7½ hyvä, 6-..6½ tyydyttävä, 5-..5½ välttävä.

Arvosana kerrotaan sitten kahdella, jolloin saadaan käyttöön skaala 0..20 p.

Toimittajaryhmä arvioi tilaajaryhmän (20 p)

Pisteytys kannattaa tehdä kouluarvosanoin. Katso ohje edellisestä kohdasta.

Oman ryhmän arviointi (10 p)

Ryhmä palauttaa yhden yhteisen arvioinnin.

Käytä ryhmän arviointiperusteina yllä lueteltuja tilaaja- ja toimittajaryhmän arviointikriteerejä. Ryhmä arvioi myös ryhmän jäsenten panoksen tulokseen prosenttiosuutena - esimerkiksi jos projekti olisi tehty ryhmän omistamassa ja johtamassa yrityksessä, millaisen osuuden projektin voitoista kukin saisi.

Pisteytys kannattaa tehdä kouluarvosanoin. Katso ohje ylempää, mutta jätä kahdella kertominen tekemättä.

Arvioinnit tehdään kirjallisena ja talletetaan Moodleen.

Yhteensä enintään 100 pistettä
Päivitetty 28.8.2022

<<  Edellinen
(2) Vaadittavat suoritukset
Sivu 3/13Seuraava >>
(4) Projektien arviointi (Teoll.autom.sovellukset)
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi