Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Production Automation Project /
Projektien arviointi (Teoll.autom.sovellukset)

Projektityön hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan 50 pistettä 100 maksimipisteestä. Pisteitä saa alla kuvatuista arviointikohteista.

Itseni lisäksi myös opiskelijat arvioivat ryhmänsä toiminnan ja edistymisen tason. Arviointi perustuu projektinaikaiseen toimintaan sekä tehdaskokeeseen. Lisäksi kukin ryhmä arvioi kunkin ryhmän jäsenen osuuden projektin tuloksista.

Arviointi kirjataan raporttiin.

Oman ryhmän toiminta arvioidaan asteikolla 0..10, missä suurin pistemäärä tarkoittaa, että ryhmä on ollut yhteistyökykyinen, toiminut tavoitteellisesti, pystynyt ongelmatilanteissa hakemaan tietoa ja soveltamaan sitä, sekä saavuttanut asettamansa tavoitteet tai pystynyt esittämään pätevät syyt tavoitteiden saavuttamattomuuteen.

Lue myös sivu arvioinnin kohteet!

Opettaja arvioi (90 p)
Oman ryhmän arviointi (10 p)

Ryhmä palauttaa yhden yhteisen arvioinnin.

Käytä ryhmän arviointiperusteina yllä lueteltuja tilaaja- ja toimittajaryhmän arviointikriteerejä. Ryhmä arvioi myös ryhmän jäsenten panoksen tulokseen prosenttiosuutena - esimerkiksi jos projekti olisi tehty ryhmän omistamassa ja johtamassa yrityksessä, millaisen osuuden projektin voitoista kukin saisi.

Pisteytys kannattaa tehdä kouluarvosanoin. Ryhmän suoritus arvioidaan siis asteikolla 0-10, missä 4½ ja huonommat arvosanat tarkoittavat käytännössä hylättyä eli kelvotonta suoritusta. 9-..10 tarkoittaa kiitettävää suoritusta, 8-..8½ erittäin hyvä, 7-..7½ hyvä, 6-..6½ tyydyttävä, 5-..5½ välttävä.

Arvosana kerrotaan sitten kahdella, jolloin saadaan käyttöön skaala 0..20 p.

Päivitetty 28.8.2022

<<  Edellinen
(3) Projektien arviointi
Sivu 4/13Seuraava >>
(5) Arvioinnin kohteet
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi