Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Production Automation Project /
Production Automation Project

Kurssilla toteutetaan pieni projekti S7-1200-tyyppisillä Siemensin ohjelmoitavilla logiikoilla. Ryhmät toimivat toistensa projektien tilaajana ja toimittajina.

Tilauksen kohteena on vain ohjaussovellus - tilaajalla on itse suunniteltuna ja rakennettuna tai joltakin muulta toimittajalta tilattu prosessilaitteisto. Tilaaja on prosessin asiantuntija ja tilaajan tulee kuvata lähtöaineistossa prosessin ohjaussovellukselle asettamat vaatimukset yksiselitteisesti ja sovelluksen toteutuksen kannalta riittävän yksityiskohtaisesti lähtöaineistossa.

Projekti käynnistyy aloituspalaverilla, jossa tilaaja toimittaa projektin lähtöaineiston toteuttajalle. Ryhmät sopivat palaverissa toteutusaikataulusta, tarkistuspisteistä sekä seuraavan palaverin ajankohdasta.

Projektin tuotokset talletetaan Moodleen.

Päivitetty 11.9.2023

<<  Viimeiseen
(13) Siemens S7-ohjeita
Sivu 1/13Seuraava >>
(2) Vaadittavat suoritukset
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi