Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Automaatioasiaa / Automaatioinsinöörin toimenkuvia /
Sovellussuunnittelija

toteuttaa automaatiojärjestelmän tai ohjelmoitavien logiikoiden sovellusohjelmoinnin automaatiosuunnittelijan tekemistä toimintakuvauksista. Toimintakuvaukset ovat usein melko yleisluontoisia, joten sovellussuunnittelijalla tulee olla mahdollisimman hyvä prosessituntemus, jotta hän kykenee valitsemaan itsenäisesti eri sovellustoteutusvaihtoehdoista parhaimman juuri työn alla olevaan prosessiin. Sovellussuunnittelija osallistuu useimmiten myös laitoksen testaukseen ja käyttöönottoon, mistä hänelle kertyy roppakaupalla käytännön kokemusta seuraavia projekteja varten.

Sovellussuunnittelijalta vaaditaan paineensietokykyä etenkin käyttöönottovaiheessa, jossa tiukat aikataulut ja mahdollisesti kriittiset prosessit vaativat keskittymistä kiireen keskellä. Matkustaminen kielitaitovaatimuksineen kuuluu usein toimenkuvaan suunnitteluvaiheessa asiakkaan ja prosessitoimittajan luona sekä käyttöönotossa laitoksen sijaintipaikkakunnalle.

Päivitetty 20.9.2005

<<  Edellinen
(3) Kenttäsuunnittelija
Sivu 4/7Seuraava >>
(5) Kunnossapitoinsinööri
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi