Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Automaatioasiaa / Automaatioinsinöörin toimenkuvia /
Automaatioinsinöörin toimenkuvia

Prosessitoimittajan automaatiosuunnittelija Tanskasta Fortumin prosessinohjaaja Prosessitoimittajan automaatiosuunnittelija Tanskasta Automaatiotoimittajan sovellussuunnittelija Prosessitoimittajan automaatiosuunnittelija Tanskasta Prosessitoimittajan projektipäällikkö Tanskasta Tilaajan (Fortum) projektipäällikkö Prosessitoimittajan automaatiosuunnittelija Tanskasta Fortumin harjoittelija Fortumin automaatioasentaja Prosessitoimittajan suomalainen automaatiokonsultti

Uuden laitoksen käynnistäminen ensimmäistä kertaa on aina jännittävä hetki. Tässä käynnistetään rikinpoistolaitosta Fortumin Naantalin voimalaitoksella. Katseet ovat nauliintuneina automaatiojärjestelmän monitoreihin. Radiopuhelimella tiedotetaan prosessitiloissa olevaa henkilöstöä kokeiden etenemisestä. - Taustalla näkyy järjestelmän liityntäkaappeja.

Automaatioinsinöörin tutkinto antaa mahdollisuuden valita työelämässä monenlaisista tehtävistä oman näköisensä työn. Olen tähän kirjannut toimenkuvia, joihin olen alan projekteissa tutustunut. Kuvaukset ovat syntyneet siis oman kokemukseni pohjalta, joten sen kummempaa standardointia ei tässä ole tarkoitus synnyttää.

Kaikille toimenkuville on yhteistä, että kielitaidosta on aina hyötyä. Kansainvälisissä projekteissa englanti on useimmiten työkieli, mutta etenkin Välimeren maissa työskennellessä paikallisen kielen osaamisesta olisi etua.

Automaatioalan työt ovat lähes aina ryhmätyötä, koska yksittäinen suunnittelija keskittyy yleensä omaan alueeseensa, joka kuitenkin nivoutuu saumattomasti muiden suunnittelijoiden alueeseen. Erilaiset projektityöskentelytaidot (ryhmätyöskentely, aikataulutus, tiedon jakaminen) ovat siis tarpeen.

Kuvan © Jorma Hautala

Päivitetty 28.8.2022

<<  Viimeiseen
(7) Projektipäällikkö
Sivu 1/7Seuraava >>
(2) Automaatiosuunnittelija
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi