Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Aiemmin pitämäni opintojaksot / Näytejonosysteemit1 /
Näytejonosysteemit1

18.2.2008 pidetyn kokeen tulokset on talletettu Asioon. Tarkista ja reklamoi tarvittaessa.

Opintojakson tavoitteet opinto-oppaasta:

Opiskelija hallitsee tasavälisiä jatkuvia näytejonoja käsittelevien laskinsysteemien perusteorian ja rakenteet siinä laajuudessa kuin tarvitaan taustaksi digitaalisten suodatus-, koodaus ja säätöalgoritmien sekä laskinsysteemien laitteisto- ja ohjelmistototeutusten opetuksessa.

Mitä se on?

Tavoitteena on tutustua DSK-hommissa (DSK = digitaalinen signaalinkäsittely) tarvittaviin juttuihin niin hyvin, että niiden muodostaman perustuksen päälle voidaan ilman sortumisvaaraa rakentaa ammatillista tietämystä myöhemmillä DSK-kursseilla. Jutuista tärkeimpiä ovat DSK-rakenteiden esitystavat, matematiikka, taajuus-aikatasodualismi sekä rajallisen laskentatarkkuuden vaikutukset signaalinkäsittelyn tuloksiin.


15.3.2006 käsitellyn amplitudivasteen piirtäminen Matlabilla

29.3.2006 käsitellyn DFT-esimerkin kuva

5.4.2006 tehdyn harjoitustentin malliratkaisu

15.2.2005 pidetyn kokeen malliratkaisu

5.2.2008 Matlabin mediaanisuodatusesimerkki m-tiedostona.


Päivitetty 28.8.2022

<<  Viimeiseen
(7) Tentti
Sivu 1/7Seuraava >>
(2) Sisältö
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi