Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Aiemmin pitämäni opintojaksot / Kunnossapito ja diagnostiikka 2 / Redundanttisuus /
Redundanttisuus

Tavallisimmat turvallisuuteen liittyvät redundanssiperiaatteet ovat:

"Turvallisuuteen liittyvää mittausta saadaan käyttää säätöön tai automaattisiin ohjauksiin mikäli turvatoiminnan eheystasovaatimus (TET) on korkeintaan 2, ja vain, jos säädön vikaantuminen ei aiheuta turvatoiminnon vaarallista vikaantumista, mikä on voitava osoittaa. Käytännössä tämä usein edellyttää että mittaus on toteutettu redundanttisesti, esim. 1/2, 2/3 tai 2/4 -periaatteella ja mittausarvojen keskinäisiä poikkeamia valvotaan."

Lähde: KLTK 10 Kattilalaitoksen turvallisuuteen liittyvä automaatio, Kattilalaitosten turvallisuuskomitea

Binäärisignaaleilla esimerkiksi 2/3-valinta tarkoittaa, että kahden signaalin tila valitaan lähdön tilaksi: jos tulosignaaleilla on tilat 1,0 ja 1, tulee lähtösignaaliksi 1, koska se on (vähintään) kahden tulon tila.

Analogiamittauksissa esimerkiksi 2/3-valinta voidaan toteuttaa mediaanivalintana, jolloin lähtösignaaliksi valitaan kolmesta tulosignaalista arvoltaan keskimmäinen.

Päivitetty 28.8.2022

<<  Viimeiseen
(4) Harjoitus - mediaanivalinta
Sivu 1/4Seuraava >>
(2) Harjoitus - yleisohje
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi