Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Automaatiojärjestelmien perusteet / Tunnuskirjaimet instrumenttikaavioissa /
Tunnuskirjaimet instrumenttikaavioissa

Instrumentti- ja PI-kaavioissa mittasuureet tai mittauksen alkuperä kuvataan kirjainmerkinnöillä, joita täydennetään mittapiirin yksilöivällä numerosarjalla.

Esimerkki: PIC-107 - P paine, I osoitus (näyttö), C säätö, piirinumero 107.

KirjainMerkitys
ensimmäisenämuuna
kirjaimena
A   Hälytys
B   Audiovisuaalinen toiminta
C   Säätö
D Tiheys Ero
E Sähkösuureet Anturitoiminta
F Virtaus Suhde
G Pituus, asento  
H Käsiohjaus Käsiohjaus
I   Osoitus
J   Jaksottainen toiminta
K Aika, ajastin, aikaohjelma  
L Pinnan korkeus  
M Kosteus Viestin muunto
N Käyttäjän valittavissa, esim. kappalemäärä  
O Käyttäjän valittavissa  
P Paine Testaus, näytteentotto
Q Laatu, esim. analyysitulos, väkevyys, johtavuus, sakeus tms. Yhdistäminen tai summaaminen, laskenta
R Radioaktiivisuus Tallennus, piirto
S Nopeus, taajuus Kytkentätoiminta
T Lämpötila Lähetintoiminta
U Useita mittasuureita, monimuuttuja Monitoiminta
V Viskositeetti Venttiili, toimiyksikkö
W Paino, voima  
X Määrittelemättömät suureet Määrittelemättömät toiminnat
Y Käyttäjän valittavissa Laskentatoiminta
Z   Hätä- ja turvatoiminta, lukitus

Lähde:Piirrosmerkkikirja, Suomen Sähköurakoitsijaliitto ry. 1988

Päivitetty 28.8.2022

© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi