Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Älykkään sähkölaitteen projekti / Tietokanta /
Tietokannan luominen

Tietokantapalvelimella on tietokantoja ja tietokannan sisältämät tiedot ovat tietokantojen tauluissa. Tässä esimerkissä luodaan tietokanta ltmittaukset ja siihen taulu lampo_data.

Tietokantapalvelimen käyttäjätunnukset määritellään erikseen eli ne eivät "periydy" Raspberryn käyttäjätunnuksista eivätkä muutenkaan liity Raspberryn käyttäjätunnuksiin millään tavalla. Tietokantapalvelimen asentamisen yhteydessä syntyy pääkäyttäjä root, jolle luodaan salasana tietokantapalvelimen asennuksen yhteydessä. Muut käyttäjät (kuten tämän harjoituksen monitor-käyttäjä) luodaan "käsin" root-käyttäjänä.

MySQL-palvelinta voi käyttää erilaisten käyttöliittymien kautta. Palvelimen mukana tulee tekstipohjainen käyttöliittymä, jota ajetaan pääteikkunassa. Käynnistä tekstipohjainen käyttöliittymä mysql-pääkäyttäjänä käyttämällä asennusvaiheessa annettua salasanaa (uudemmissa Raspbianeissa käynnistä mysql pääkäyttäjänä sudo mysql):

pi@raspberrypi:~ $ mysql -u root -p
Enter password: salasana (ei tule näkyviin)
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 49
Server version: 5.5.52-0+deb8u1 (Raspbian)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> 

Tässä ohjeessa MySQL-komennot on kirjoitettu ISOILLA KIRJAIMILLA (erotukseksi parametreista), mutta MySQL ei itsessään erottele kirjainkokoa muuten kuin muuttujien, tietokantojen, taulukoiden jne. nimissä.

Luo (CREATE) haluamasi niminen (tässä ltmittaukset) tietokanta (DATABASE), joka käyttää UTF-8 -merkistöä, ja valitse (USE) luomasi tietokanta käyttöön:

mysql> CREATE DATABASE ltmittaukset DEFAULT CHARACTER SET utf8;
mysql> USE ltmittaukset;
Päivitetty 28.8.2022

<<  Edellinen
( 1) Tietokanta
Sivu 2/9Seuraava >>
(3) Uuden käyttäjän luominen
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi