Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / ???/ Moduuli 1: Python-ohjelmoinnin perusteet /
Moduuli 1: Python-ohjelmoinnin perusteet

Ensimmäisessä moduulissa luodaan pohjan Python-ohjelmointiin. Moduulissa käydään läpi ohjelmointiin liittyvät perusasiat.

Ohjelmoinnilla tarkoitetaan tietokoneiden ohjeistamista suorittamaan ennalta määrättyja tehtäviä. Ohjelmointitaitoja, tai ainakin perusymmärrystä ohjelmoinnista, tarvitaan monilla aloilla. Python on suhteellisen yksinkertainen ja erittäin monipuolinen ohjelmointikieli, ja sopii erinomaisesti ensimmäiseksi kieleksi ohjelmoinnin opiskeluun.

Moduulissa käsiteltävät aiheet

Opiskeltuasi moduulissa esitellyt asiat, sinulla on vahva ymmärrys Pythonin peruskäsitteistä ja syntaksista. Tämä mahdollistaa yksinkertaisten ohjelmien kirjoittamisen ja syventymisen edistyneempiin aiheisiin, mukaan lukien niiden soveltaminen teollisuusautomaatioon ja ohjausjärjestelmiin.

Päivitetty 24.8.2023

© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi