Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Ohjauslogiikoiden perusteet / Koe /
Koe

Ryhmän SAU16SP1 koe pidetään Auditorio 1:ssä keskiviikkona 14.12. klo 13.15-15.00.
Ryhmän SAU16SP2 koe pidetään Auditorio 1:ssä keskiviikkona   7.12. klo 12.15-14.00.

Kokeessa on kolme tehtävää:

  1. 3-6 teoriakysymystä (6 p)
  2. Mitä liitteenä oleva ohjelma tekee? (6 p)
  3. Tee ohjelma, joka [ohjelman kuvaus] (6 p)

Tehtävät ovat keskenään samanarvoisia, joten ohjelmoinnin painoarvo kokeessa on 2/3.

Ohjelmointitehtävissä pyrin arvioimaan asian ymmärtämistä ja ongelmien ratkaisukykyä. Niinpä "oikeita" ratkaisuja on aina useita. Olennaista on, että luet tehtävänannon useampaan kertaan, ja pyrit varmistumaan siitä, että olet ymmärtänyt ongelman kokonaisuudessaan. Pyri sitten ratkaisemaan ongelma niin, että syntynyt sovellus toimii mahdollisimman luotettavasti. Ratkaisu saa olla "outokin", jos se vain toimii - ja jos osaat kommentoida tekemäsi ratkaisut niin, että minäkin ymmärrän sovelluksesi toiminnan. Harvinaista herkkua: selittämällä saa pisteitä!

Näinhän se oikeissakin töissä menee: olennaista on luoda toimivia ratkaisuja, jotka muutkin pystyvät myöhemmin ymmärtämään ja tarvittaessa kehittämään niitä edelleen.

Monisteesta opiskeltavat asiat

Opiskele kokeeseen CX One ja logiikkaohjelmointi -dokumentista (Oiva -> Ohjaustekniikan perusteet -> Materiaalit) seuraavat asiat:


Päivitetty 28.8.2022

© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi