Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Ohjauslogiikoiden perusteet / Sekvenssiohjelmointi /
Sekvenssiohjelmointi

Näillä sivuilla käsitellään sekvenssiohjelmointia. Kurssilla käsitelty Omronin pienlogiikoilla käytetty sekvenssien ohjelmointitapa on kuvattu myös peruskoulutusmateriaalissa.

Sekvenssi ohjelmarakenteena

Yleisesti ottaen sekvenssi tarkoittaa loogisesti järjestettyä sellaisten elementtien listaa, jotka liittyvät toisiinsa jollakin (esimerkiksi matemaattisella) tavalla. Automaatiotekniikassa taasen sekvenssiohjelmalla tarkoitetaan ohjelmaa, joka

  1. koostuu askelista,
  2. joista vain yksi kerrallaan on aktiivinen, ja jotka puolestaan koostuvat
  3. toimenpiteistä ja
  4. etenemisehdoista.

Esimerkki

Alla olevassa Siemens Step7 Graph -sekvenssiohjelmassa on ensimmäiset neljä askelta vedenkäsittelysekvenssistä. Sekvenssin toimenpiteet on kuvattu kunkin askeleen kohdalla sen oikealla puolella, etenemisehdot taasen siirrososan (Trans) kohdalla vasemmalla puolella.

Sekvenssi etenee askel kerrallaan niin, että

  1. ensin toteutetaan askeleeseen ohjelmoidut toimenpiteet,
  2. jonka jälkeen jäädään odottamaan askeleeseen määriteltyjen etenemisehdon toteutumista.
  3. Kun etenemisehto on toteutunut, siirrytään seuraavaan askeleeseen (kohta 1)
Vertaa kuvaa edellä olevan linkin osoittamaan vedenkäsittelysekvenssin kuvaustaulukkoon!

Omronin pienlogiikoille ei ole omaa, nimenomaan sekvenssiohjelmointiin tarkoitettua työkalua, joten sekvenssiohjelma toteutetaan siirtorekisterin avulla.

Seuraavilla sivuilla esitellään siirtorekisteritoteutus. Klikkaa alla olevaa Seuraava-linkkiä!

Päivitetty 28.8.2022

<<  Viimeiseen
(9) Toimenpideosa
Sivu 1/9Seuraava >>
(2) Sekvenssi siirtorekisterin avulla
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi