Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Automaatiojärjestelmien perusteet / Koe /
Koe

Rakenne

  1. Teoriakysymys, 3-6 alakohtaa
  2. "Mitä liitteenä oleva ohjelma tekee?"
  3. "Tee ohjelma, joka..."

Pisteytys

Jokaisessa kysymyksessä on sama maksimipistemäärä, eli ohjelmoinnin painoarvo on 2/3 koko kokeesta.

Kokeeseen luettavaa

Vanha tentti ja liite

Päivitetty 30.8.2022

© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi