Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Työasiaa /
Suosituksia

Moodle

Kurssimuotona (Kurssin Asetukset > Kurssiformaatti > Kurssimuoto ja 0-välilehden esitystapa) selkein vaihtoehto navigoinnin kannalta on useimmiten Välilehdet ja Välilehtenä

Kurssin 0-välilehtellä ("pääsivu") kannattaa olla ainakin seuraavat asiat:

Peppi

Muista käydä hyväksymässä kurssille ilmoittautuneet! Tämä on erityisen tärkeää, jos Moodle-alusta on luotu Pepin kautta, koska tällöin opiskelijat pääsevät Moodle-alustalle vasta ilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen.

Kurssille ilmoittautumisaika kannattaa yleensä laittaa reilusti yli kurssin todellisen alkamisajan. Osa opiskelijoista kuitenkin unohtaa ilmoittautua toteutukselle Pepissä kurssin alussa. Jos opiskelija ei itse voi sinne itseään myöhemmin laittaa, niin opettaja joutuu viimeistään arvosanoja syöttäessä itse opiskelijan lisäämään.

Toteutusajan ei kannata olla tarpeettoman paljon yli kurssin todellisen päättymisen, koska Spark-kysely aukeaa oletuksena vasta kaksi viikkoa ennen kurssin päättymistä ja jatkuu viikon sen jälkeen. Tätä aikaväliä voi tietyin rajoituksin muuttaa ja erityisesti kyselyn aukeamisaika kannattaakin muuttaa sellaiseksi, että voit jollakin kurssin loppupään oppitunnilla ohjata opiskelijoita vastaamaan.

Lukkarit

Muuta oppituntien alkamisajat todellisiksi! Opiskelijoiden on voitava luottaa siihen, mitä lukkarissa lukee. Loppumisaikoja ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voi ennakkoon tarkasti tietää. Huomioikaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan, että opiskelijat ehtisivät siirtyä seuraavalle tunnille ja jossakin vaiheessa päivää myös olisi hyvä ehtiä syömään. Tämä koskee myös etäpäiviä.

Luokkatila on käytössä vain lukkariin merkityn (yleensä kahden tunnin) ajan, ei enempää eikä vähempää! Niinpä tuntia ei voi useinkaan aloittaa minuutilleen tasatunnilla. Ja toisaalta tilan tulisi tarvittaessa olla lukkariin merkittynä tasatuntina tyhjä ja seuraavan varaajan käytettävissä.

Päivitetty 28.8.2023

<<  Edellinen
( 1) Työasiaa
Sivu 2/4Seuraava >>
(3) Automaattinen kielivalinta Moodleen
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi