Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Aiemmin pitämäni opintojaksot / Digitaalitekniikka ja ohjauslogiikat /
Digitaalitekniikka ja ohjauslogiikat

Opintojakson tavoitteet ja sisältö opinto-oppaasta:

Osaamistavoitteet

Opiskelijaosaa käyttää digitaalitekniikan laskusääntöjä. Hän saa kokonaiskuvan ohjelmoitavan logiikan käyttömahdollisuuksista. Opiskelija osaa liittää PLC:n prosessiin, tuntee PLC:n toimintaperiaatteen ja peruskäskykannan ja osaa käyttää ohjelmointityökaluja.

Sisältö

Boolen algebra ja lausekkeiden sieventäminen. PLC:n rakenne, osat ja toimintaperiaate. Peruskäskyt, pitopiiri, nouseva ja laskeva reuna, ajastimet ja laskurit, siirtorekisterin käyttö askelohjauksessa. Ohjelmointi-työkalut, ohjelmointi, testaus ja dokumentointi.

Päivitetty 28.8.2022

<<  Viimeiseen
(2) Aineistoa
Sivu 1/2Seuraava >>
(2) Aineistoa
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi